Om Killcancer

22des - by Killcancer.no - 0 - In

Killcancer.no er et nytt nettsted som skal være en ressursside og blogg for deg som er rammet av kreft, enten selv eller som pårørende. Den vil inneholde livsviktig informasjon som du ikke får av legen din. Den vil også være en nyttig kilde for alle som er opptatt av å forhindre at man får kreft og forøvrig gjøre kroppen så motstandsdyktig mot sykdom som overhodet mulig.

Det finnes nok av leger og andre som forteller deg at helsevesenet vi har i Norge og Skandinavia er strålende, konvensjonell kreftbehandling er god og gjør stadig nye fremskritt. Det er ofte de samme som forteller deg at du for all del ikke må bruke verken tid eller energi på ting som ikke er «vitenskapelig dokumentert». Hensikten med Killcancer.no er formidle kritisk informasjon om kreft og kreftrelaterte spørsmål som er underkommunisert fra lege og helsevesen samt vanlige mediekanaler. Økt kunnskap om din egen situasjon vil gi deg styrke og handlingskraft til å ta de riktige valgene for seg selv.

Et eksempel: Hvis en rekke forskere mener at det er en ugunstig sammenheng mellom å spise mye tilsatt sukker og kreftens utvikling i kroppen din, ja så vil vi fortelle deg dette uten å vente til leger og forskere er enige om dette. Altså lenge før sammenhegen mellom sukker og kreft er slått fast i dobbeltblinde studier med kontrollgruppe for placeboeffekt, som er det mange leger og mange andre mener når de sier vitenskapelig dokumentert. Vi mener at du som kreftrammet har nytte av å vite dette lenge før. Da har du ihvertfall anledning til å gjøre et informert valg om sukkerinnholdet i din egen diett.

Med nettstedet ønsker jeg å vise at det finnes andre måter å føre en kreftkamp på enn de sterkt skadelige metoder som idag finnes innen konvensjonell medisin som i all hovedsak baserer seg på stråling, cellegift og kirurgi. Siden vil også vise deg risikoen man løper ved å la seg behandle med disse metodene. Det er min erfaring at dette er sterkt underkommunisert fra helsevesenets side og i andre mainstream medier.  Et bedre informasjonsgrunnlag samt de rette verktøyene vil gjøre deg bedre istand til å ta de beste valg for deg selv i en kritisk situasjon og således optimalisere dine muligheter for å overleve sykdommen.

Selv de alvorligste kreftdiagnoser kan med riktig strategi og riktige verktøy holdes i sjakk eller settes i revers og du kan bli helt frisk. Det finnes det en rekke eksempler på, selv om legene dine sier at det ikke er mulig. Men det vil kreve mye av deg og dine nærmeste, og du er nødt til både å tørre, og ville tenke nytt.

Jeg opplevde selv å bli diagnostisert med alvorlig beinmargskreft i januar 2015. I følge mine leger fantes ingen kur, kun livsforlengende behandling. Legene mine mente da det var tvingende nødvendig å snarest starte en prosess med cellegiftbehandling, høsting av stamceller og beinmargstransplantasjon til tross for at dette ikke ville kunne kurere meg. Jeg valgte å avslå det behandlingsopplegget jeg ble tilbudt av det norske helsevesen. På Killcancer.no vil jeg også fortelle denne pågående historien gjennom blogginnlegg. Disse vil bli nummerert i kronologisk rekkefølge slik at det er lett å følge tidslinjen her. Velg blogg / Min historie for å få frem disse blogginnleggene.

Så følg med fremover – ganske snart vil siden og bloggen fylles med nyttig innhold om å bekjempe kreft.

Cancerkiller-hilsen
Torstein Pedersen
Ansvarlig for Killcancer.no