Kan du stole hundre prosent på legen din?

Kreft er en alvorlig sykdom. Lytt for all del til legen din. Men hvis du tenker at legens kunnskap og meninger representerer den hele og fulle sannhet om hvordan din kreftsykdom best skal håndteres, er svaret dessverre et kort og konsist NEI. Det er rett og slett en mengde livsviktig informasjon de aller fleste konvensjonelle leger vil unnlate å fortelle deg. Det kan være flere grunner til dette, men her er de to hovedgrunnene:

1. Leger kan svært lite om hvordan en rekke faktorer som bla. kosthold og trening påvirker helsen din

Legene er først og fremst lært opp i sykdom og medisinering. De er ikke lært opp i helse og ernæring. Ser du forskjellen? De behandlingsmetoder det blir undervist i ved medisinstudiet som legen din har gjennomført kan grovt sett deles inn i to kategorier: kirurgi og medisinering. Begge metodene har sin definitive plass innen helsesektoren. Men de er langt fra de eneste faktorene som gjelder når man kjemper en kreftkamp. Eller for den saks skyld en hvilken som helst alvorlig kamp for sin helse. Hvordan faktorer som kosthold, trening, søvn, stress, forgiftninger etc. påvirker helsen lærer dessverre legene forsvinnende lite om på medisinstudiet. Jeg vil i en senere post forklare hvorfor det er slik.

2. Legene er underlagt strenge restriksjoner m.h.t. hva de kan fortelle sine pasienter

Legene har strenge restriksjoner på hva de kan snakke om med sine pasienter som ikke har basis i det de regner som vitenskapsbasert medisin. Det aller meste av metoder som faller utenfor farmasøytisk medisinering eller kirurgi regnes av konvensjonell medisin som udokumenterte ikke-vitenskapelige metoder. Jeg skal i senere post forklare hvorfor det er slik. Dette betyr IKKE at det ikke foreligger et hav av forskningsbasert kunnskap om hvordan man ved å endre ting som kosthold, fysisk aktivitet, søvnmønster, stress og forgiftninger kan oppnå radikalt forbedret mulighet for å overleve en kreftdiagnose. Ja man kan i mange tilfeller av kreft gjøre såpass mye med andre metoder at konvensjonell medisin, med sine alvorlige og potensielt dødelige bivirkninger kan elimineres.

Konsekvensen av disse to faktorene er at helsevesenet i stor grad både undervurderer og underkommuniserer hvor viktig andre  faktorer er, og ikke minst hvor viktig din egen rolle er i arbeidet med å bli frisk. De feiler også i å tilføre deg kunnskap om andre mulige tiltak og metoder som bør tas i bruk som i mange tilfeller er både mer skånsomme og mer effektive enn cellegift, stråling og kirurgi.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *